Mainonnalla on iso vaikutus talouteen!


Jokainen Suomessa mainontaan käytetty euro kasvattaa maamme bruttokansantuotetta lähes
6,5 eurolla. Lisäksi mainonta luo innovatiivisuutta, tukee työllisyyttä ja auttaa osaltaan rahoittamaan tärkeitä palveluja.

Lähde: Value of Advertising-raportti / Julkaisija-lehti 17.12017